จบการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


กำลังปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงานและรางวัลที่เคยได้รับ

รางวัล Silver Medal จาก Inventions Geneva Salon International des Invention Geneve
    ผลงาน อุปกรณ์ขาเทียมชนิดพิเศษ ประจำปี 2014


รางวัลชนะเลิศสุดยอดต้นแบบนวัตกรรมฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ในโครงการ Brand’s Gen 5 ประจำปี 2013


ผู้จัดการแข่งขัน PSU. Roboics Compettitions 2009 ประจำปี 2009


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ระดับภาค ประจำปี 2007


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน TPA PLC Compettiotion ประจำปี 2007


ผ่านการอบรมหลักสูตร การเรียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks ประจำปี 2007


ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกาศโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2004