เกียรติบัตร

TopRobotKids


เพิ่มเติม      
ค่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านหุ่นยนต์

ค่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ ระหว่างโรงเรียนกาลาบาตัสจากปินัง ประเทศมาเลเซีย และโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง


เพิ่มเติม      
Sumo Robot Camp

คอร์สปิดเทอม


เพิ่มเติม      
Top Robot Kids Showcase and Mini party

วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560


เพิ่มเติม      
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 2560

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560


เพิ่มเติม      
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2560 : WRO 2017 (World Robot Olympiad 2017) รอบคัดเลือกภาคใต้

สนามภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 -27 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


เพิ่มเติม      
อบรมโครงงานหุ่นยนต์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง


เพิ่มเติม      
workshop หุ่นยนต์

SM Sains Kepala Batas รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย


เพิ่มเติม      
อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง


เพิ่มเติม      
อบรมหุ่นยนต์เชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล


เพิ่มเติม      
กิจกรรมโครงการหุ่นยนต์เพื่อน้อง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


เพิ่มเติม