กิจกรรมโครงการหุ่นยนต์เพื่อน้อง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


เพิ่มเติม      
อบรมหุ่นยนต์เชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล


เพิ่มเติม      
อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง


เพิ่มเติม      
workshop หุ่นยนต์

SM Sains Kepala Batas รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย


เพิ่มเติม      
อบรมโครงงานหุ่นยนต์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง


เพิ่มเติม