การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 2560  ระดับพื้นที่การศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560