การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 2560  ระดับประเทศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560