การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 2560  ระดับภาค 4 ภูมิภาค

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560