การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 : WRO 2018 (World Robot Olympiad 2017) รอบคัดเลือกภาคใต้

ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต