โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2560 : WRO 2017 (World Robot Olympiad 2017) รอบคัดเลือกภาคใต้

สนามภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 -27 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช