ค่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านหุ่นยนต์

ค่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ ระหว่างโรงเรียนกาลาบาตัสจากปินัง ประเทศมาเลเซีย และโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง